Nieuwsbrief

Activiteiten

wo apr 25, 2018 @14:30
Plantenwerkgroep 'PQ' Inventarisatie, Wervershoof
zo apr 29, 2018 @10:00
Fotograferen op de Suyderbraeck
za mei 05, 2018 @10:00
Vogelkijkdag Twisk
wo mei 09, 2018
Hemelvaartkamp 2018, Holterberg
wo mei 16, 2018 @14:30
Plantenwerkgroep Inventarisatie Suyderbraeck
za mei 19, 2018 @10:00
Vogelkijkdag Vooroever
za mei 19, 2018 @10:00
Nationale vogelweek
vr mei 25, 2018
Argusvlinder Teldagen
za mei 26, 2018
Argusvlinder Teldagen
zo mei 27, 2018
Argusvlinder Teldagen

bijeenkomsten | excursies | verslagen | vragen

randsuil dg

Intro

De tijd vliegt en voor je het weet is de vakantie alweer voorbij. Hopelijk hebt je genoten tijdens deze periode en veel gezien, met leuke herinneringen. Nu de temperatuur langzaam begint te zakken, kijken wij uit naar onze wintergasten, ben je ook zo nieuwsgierig wat voor leuke soorten dat gaat opleveren?

Soortendag

Met drie teams zijn wij zaterdag 19 augustus op pad geweest om de meeste vogelsoorten te scoren. Wij als team 2 hebben 76 soorten kunnen traceren en kijken terug op een prachtige dag met dank aan organisator Ad.

Huiszwaluwen

De gegevens zijn weer verzameld.

Excursie(s)

Na de zomer willen wij jullie meenemen tijdens een vogelexcursie. Heb je een bepaalde trip op zaterdag of zondag in gedachten laat het mij dan weten, zodat wij dat vroegtijdig kunnen uitwerken. Onze zomergasten gaan weer het land verlaten en de wintergasten komen er dan weer aan, wellicht een idee voor een excursie.

Inventarisatie project Suyderbraeck

Per maand is de bedoeling om de vogels op de kaart te zetten die daar verblijven en broeden. Wilt je hier aan deelnemen dan kunt je dat kenbaar maken bij de coördinator van de vogelwerkgroep.

2018 Jaar van de Huiszwaluw

De Huiszwaluw is een echte cultuurvolger. Hij ‘plakt’ zijn nesten in steden, dorpen of gehuchten aan allerlei typen gebouwen. Vanaf begin jaren zeventig verminderde hun aantal in ons land met ruim 80%. Waarschijnlijk was de afname van insecten daarvan een belangrijke oorzaak. Sinds de eeuwwisseling neemt de populatie weer licht toe. De oorzaken voor zowel de historische afname als de recente toename in ons land zijn niet geheel duidelijk. Sovon en Vogelbescherming roepen het jaar 2018 uit tot Jaar van de Huiszwaluw om onderzoek te doen om de zwaluwen nog beter te kunnen helpen.

pijl omhoogActiviteiten

Slaapplaatstellingen - PTT-telling

Het blijft de moeite waard om in de winter te letten op groepen vogels die gezamenlijk de nacht doorbrengen. Let op meeuwen, kraaien, Spreeuwen. Maar ook op Wulpen, Zilverreigers, Aalscholvers! Meld soort, aantal en locatie aan de vwg-coördinator.

Er wordt een teller(ster) in Obdam en omgeving gezocht. Op dit kaartje zijn de paarse stippen te zien waar het om gaat klik op deze link voor meer informatie: http://portal.sovon.nl/portal/vacant/map/10

Soortendag

De soortendag wordt op 27 augustus gehouden.

Steenuil

Via de vogelmail Hoorn (informeer bij Ad Roobeek) blijf je op de hoogte van actueel vogelnieuws in de regio.

IJsvogelwerkgroep West-Friesland

Sinds eind 2009 wordt er speciale aandacht besteed aan de IJsvogel. Hiermee is een groep leden van de IVN afd. West-Friesland en KNNV afdeling Hoorn/West-Friesland doende. De inmiddels 21 leden tellende groep kent een wijde verspreiding in West-Friesland. Met name Andijk en Enkhuizen zijn goed vertegenwoordigd. Bij hen kan iedereen eventueel ondersteuning vragen voor het bouwen van broedwallen en/of spotten van IJsvogels.

Mochten jullie een IJsvogel zien geeft dit dan door!

Contact: Douwe Greydanus.

Huiszwaluwen

Ook deze vogels zullen weer terug keren uit zuidelijke streken om hun ei hier te komen uitbroeden. Wij hopen dat de omstandigheden verbeteren zodat de populatie hierdoor groeit. Het zijn niet alleen vogels die in de kernen van steden en dorpen broeden maar ook in de open ruimten zoals bij boerderijen. Hierbij wil ik u vragen om deze te melden zodat de plaatselijke teller daar ook kan gaan kijken. Wegsteken van nesten is verboden!! Als u plaatsen weet waar dat is gebeurd in voorgaande jaren: graag een melding bij mij, het liefst met foto van de plek. We hopen met meer publiciteit dat meer mensen deze vogels onderdak willen bieden (zie project Huiszwaluwen).

Gierzwaluwen

Als deze vogels weer arriveren, zullen we de tellingen opnieuw starten aan de Westerdijk waar v.h. de Parkschouwburg stond. Hier wordt dan gekeken of het aantal af- of toeneemt. Dit gebeurt in samenwerking met Landschap Noord-Holland.

Oeverzwaluw

Eigenlijk was de Oeverzwaluw een zeldzame incidentele broedvogel in onze regio’s. Maar nu staat er een pracht van een zwaluwwand in de waterberging bij Twisk. Dankzij de inzet van Landschap Noord-Holland en  vrijwilligers is een betonnen wand geplaatst. Enkele tientallen rondvliegende Oeverzwaluwen en een flink aantal bezette gaten onderstrepen de goede keus van deze actie. Al eerder spraken wij met SBB over de inrichting van de net aangelegde waterberging bij de Lutjebroeker Weel. Wijzend op het succes van de zwaluwwand bij Twisk hebben we SBB nogmaals om soortgelijke activiteit verzocht bij De Weelen.

Kolonievogels

Hopelijk heeft ieder zijn omgeving in het voorjaar goed gecontroleerd op broedende Blauwe reigers, Roeken of andere kolonievogels. Op de vwg-avond in september proberen we een compleet beeld te krijgen.

Weidevogelbescherming

Ook leden van onze werkgroep zetten zich in om het broedresultaat op te krikken. Stukken hierover zijn in de krant verschenen en men schakelt over naar een ander beleid. Een medewerker wist mij te vertellen dat hij in zijn gebied goede resultaten had geboekt. Helaas heeft het weer ook grote invloed op de populatie, wind, kou en regen hebben ook tot afname geleid door een gebrek aan de nodige insecten.

Voorjaarstrek

Bij het monument Scharwoude is de voorjaarstrek goed waar te nemen.

Najaarstrek

Bij de kleiput de Nek bij Schellinkhout is de najaarstrek goed waar te nemen. Trouwens ook bij vuurtoren De Ven.

Excursies en bijeenkomsten Vogelwerkgroep

Excursies en Landelijke activiteiten

Zaterdag 5 mei   Vogelkijkdag Twisk

Zaterdag 5 mei wordt de vogelkijkdag gehouden bij de Waterberging van Twisk. Landschap Noord-Holland en onze KNNV afdeling Hoorn/West-Friesland zullen u van allerlei informatie voorzien over dit kruidenrijk gebied. Het terrein wordt door vrijwilligers van LNH onderhouden om veel vogels een kans te bieden hier onder andere hun ei kwijt te kunnen. Wij verwachten dat wij u en ook uw kinderen veel verschillende vogels via de op u aangepaste hoogte opgestelde telescopen kunnen laten zien. Vorig jaar kwamen wij op 65 soorten en wie weet hoeveel wij dit keer kunnen optekenen. U kunt aan de Noorderweg Opperdoes/Twisk parkeren of aan de westkant nabij A7 Grasdrogerij van Hartog. Het is goed toegankelijk voor een ieder, ook rolstoelgebruikers kunnen ons bereiken via het fietspad. Bij voldoende belangstelling gaat een gids met telescoop met u mee om het een en ander te laten zien. U bent van harte welkom, doorlopend vanaf 10:00 uur tot 16:00 uur bij goed weer.
Voor informatie kunt u terecht bij Landschap Noord-Holland of Douwe Greydanus: M: 06 147 34 554, E: D.Greydanus@quicknet.nl.
Zaterdag 19 mei   Vogelkijkdag Vooroever

Zaterdag 19 mei organiseert de KNNV afdeling Hoorn/West-Friesland in het kader van de Nationale vogelweek vogels kijken bij de Vooroever te Onderdijk.
U bent hier van harte welkom. Vanaf 10:00 uur tot 13:00 uur staan de telescopen op scherp achter de Speeltuin ‘Neshof’ op de dijk.
Parkeren kunt u aan de Nes en via Nes 156 en 158 kunt u het pad volgen dat naar de speeltuin gaat; u loopt om het hek heen via de brug over de trap de dijk op waar het ontvangstpunt is. Het is minder geschikt voor mensen die slecht ter been of rolstoel-gebruiker zijn.  
Wij gaan kijken wat er zoal aan verschillende soorten vogels te zien is. Een gids met telescoop neemt u mee voor een wandeling over de dijk langs het gebied van SBB. U zult verbaasd staan over de vele soorten die daar verblijven zoals Aalscholvers, Lepelaars en veel andere vogels. Het is allemaal goed te overzien vanaf de hoger gelegen dijk; vorig jaar werden er 54 soorten gezien.
Let op: het gaat alleen door bij goed weer.
Voor meer informatie: Vogel coördinator Douwe Greydanus: M: 06 147 34 554, E: D.Greydanus@quicknet.nl.

Bijeenkomsten

De vogelwerkgroep-bijeenkomsten worden één keer per maand gehouden en wij hopen dat iedereen dit leerzame en gezellige avonden vindt. De agenda wordt besproken, met beeldmateriaal wordt alles verduidelijkt.
Nieuwsgierig geworden, je bent van harte welkom.

Over het bezoek aan de vogelwerkgroepbijeenkomst(en) hebben wij niet te klagen. De inbreng van diverse onderwerpen buiten de gangbare onderwerpen slaat goed aan. Heb je een leuke reis gemaakt of iets anders beleefd, dan is het mogelijk dat in te brengen en dat stimuleert mogelijk anderen weer daar eens te gaan kijken. Ook waarnemingen bij huis kunnen interessant zijn, geef ze in ieder geval door aan het secretariaat.

Ook de VWG bijwonen?

In het winterhalfjaar wordt weer een nieuwe maandelijkse serie gestart.

De bijeenkomsten worden van 20:00 - 22:00 uur gehouden in het:

Wijkcentrum Kersenboogerd, Brederodegracht 1, 1628 LZ HOORN.

De zaal waar de bijeenkomst gehouden wordt is om 19:45 uur open.

Consumpties € 1,30.

Tijdens de vogelwerkgroepavond zullen de resultaten worden doorgesproken van de diverse tellingen en inventarisaties. Verder zullen plannen worden gemaakt voor het komende winterhalfjaar. In ieder geval zullen de maandelijkse Zeevangtellingen weer worden uitgevoerd. De vogelwerkgroepavonden zijn niet alleen voor doorgewinterde vogeltellers; ook nieuwkomers en andere enthousiastelingen zijn van harte welkom. Tot ziens op de vwg-avond.

Neem die avonden je ingevulde waarnemingskaartjes mee! Heb je een geslaagde vogelfoto van de vakantie of wat dan ook: laat het zien!

Alle waarnemingen kun je doorsturen aan Jan-Pieter de Krijger, e-mail: n.h.secretaris@hoorn.knnv.nl

Zeevangtelling

In het winterseizoen worden maandelijks de vogels in de Zeevang geteld, dit gebeurt op de volgende datums:

We verzamelen om 09:00 bij De Breek, Etersheimer Braakweg 5, 1474 MV Oosthuizen.

Meer weten? Bel of mail Ben Pronk bdmpronk@hotmail.com of (0229) 54 15 47.

Excursies Vogelwerkgroep      

Voor de activiteiten zie ook “Natuurnieuws” per email. Meld u zich hiervoor aan bij Ad Roobeek: natuurnieuws@knnvhoorn.nl

Verslagen Vogelwerkgroep

Via deze link kom je bij de verslagen van de Vogelwerkgroep.

Waarnemingen

Wie graag actueel geïnformeerd wil worden over leuke waarnemingen of opnamen wil zien van mooie vondsten, kan zich kosteloos en vrijblijvend (maar eigen inbreng maakt het voor iedereen wel leuker…) aanmelden voor het KNNV vogelnieuws: mail naar Ad Roobeek: ad.roobeek@ziggo.nl.

Wanneer je een bijzondere of wat minder bijzondere vogel ziet kunt je die waarneming het beste doorgeven aan Douwe Greydanus of Jan-Pieter de Krijger (of via het digitale waarnemingsformulier doorsturen). Dit kan bijvoorbeeld op de aankomende vogelwerkgroepbijeenkomst of bij lezingen en excursies.

Meer weten?

Vragen of meldingen aan de vogelwerkgroep:

Douwe Greydanus,
Julianastraat 8,
1619 XG Andijk,
telefoon: (0228) 72 01 19,
pijl omhooge-mail: d.greydanus@quicknet.nl