Nieuwsbrief

Activiteiten

wo apr 25, 2018 @14:30
Plantenwerkgroep 'PQ' Inventarisatie, Wervershoof
zo apr 29, 2018 @10:00
Fotograferen op de Suyderbraeck
za mei 05, 2018 @10:00
Vogelkijkdag Twisk
wo mei 09, 2018
Hemelvaartkamp 2018, Holterberg
wo mei 16, 2018 @14:30
Plantenwerkgroep Inventarisatie Suyderbraeck
za mei 19, 2018 @10:00
Vogelkijkdag Vooroever
za mei 19, 2018 @10:00
Nationale vogelweek
vr mei 25, 2018
Argusvlinder Teldagen
za mei 26, 2018
Argusvlinder Teldagen
zo mei 27, 2018
Argusvlinder Teldagen

Zaterdag 2 april 2011 – heerlijk zacht, zonnig lenteweer, ruim 16 graden!

In de auto richting Schermerhorn werd al de vraag opgeworpen of de Mijzenpolder nu wél of níet tot West-Friesland gehoord had…we zouden het na afloop weten!

Met 17 deelnemers gingen we onder leiding van Harry Fabritius en Ben Pronk, twee echte  ‘locals’ in dit gebied, op pad, de Westmijzerdijk op.

mijzenpolder1-05

Als eerste kwamen we daar in de bocht het, zoals Harry het noemde, boezemlandje van de Mijzenpolder tegen. Bedoeling is dat dit driehoekje, net tussen de Westmijzerdijk en de Molendijk, in de winter plas-dras staat zodat trekvogels hier kunnen rusten. Maar we zagen dat dit stukje erg begroeid was – veel riet, geen plas-dras. Niet verkeerd – maar het trekt andere vogels aan zoals we hoorden en zagen: Rietgorzen b.v. En ook de Grauwe gans vindt het een prima gebied om er te nestelen.

mijzenpolder1-07

Verder de dijk vervolgend kwam een roofvogel in beeld en nog een. Al snel bleek dat het om een paartje Bruine kiekendief ging. Niet verwonderlijk, natuurlijk, want een dergelijk open landschap, zonder bomen met veel riet, is nu juist de biotoop voor deze vogel! En ja, kiekens of kuikens zullen er voor deze kiekendief ook zeker komen! We vernamen dat 1/3 deel van de Mijzenpolder het eigendom van Staatsbosbeheer is. En de dichtheid van gruttonesten in dat 1/3 deel is, zo zagen we op de inventarisatiekaarten van Harry, echt veel hoger dan in de rest van de Mijzenpolder.

mijzenpolder1-08

Al wandelend kwamen we bij de Banscheidsloot. De naam geeft het al aan: Deze sloot vormde eens de scheidslijn tussen twee bannen, twee rechtsgebieden. De oude (west-oost lopende) dijk van de Mijzen, de Dijkstal, liep langs deze Banscheidsloot en maakte (tot 1346) deel uit van de West-Friese omringdijk. Het noordelijk deel van de huidige Mijzenpolder lag toen dus binnen de West-Friese Omringdijk. De Walingsdijk, die nú een onderdeel van de West-Friese Omringdijk is, is een zogeheten “inlaagdijk” (een nieuwe dijk waarbij het land gelegen tussen de inlaagdijk en de oude dijk in feite wordt prijs gegeven aan het water, ‘verloren’ land wordt).

Het volgende water was De Leet – een veenriviertje. Een mooi punt om de inwendige mens te versterken met zelf meegebrachte waar en om aandacht te geven of aan de veerverkaveling langs dit water (vooral ook op de kaart goed te zien) of aan flora en fauna (Slobeenden, nog aanwezige Smienten).

Daarna verder via Ursem naar de Molendijk langs de Schermerringvaart. Aan deze vaart bloeiden de Dotterbloemen. De Dotterbloem heeft zoet water nodig. De Malariamug, die in deze omgeving vroeger voor kwam, leefde in brak water. Al gauw wist men dat, als er Dotterbloemen groeiden in een gebied, er geen Malariamuggen meer voor kwamen – en dat kwam dus door het zoete water!

mijzenpolder1-10

Op de Molendijk vertelde Ben hoe in vroeger tijden land aangekocht werd in de Mijzenpolder – om op dat land windmolens te gaan plaatsen om de Schermer droog te malen (1635). Van die windmolens zijn er nu nog een aantal over. De bemaling van de Schermer is begin 20e eeuw overgenomen door elektrische gemalen – aan deze kant van de Schermer eerst door het gemaal Wilhelmina en later door het gemaal Beatrix, dat een grotere capaciteit heeft.

mijzenpolder1-11

Door Schermerhorn kwamen we weer terug bij ons startpunt. Resi vertelde daar, net buiten de excursietijd, dat zij in het boezemlandje van de Mijzenpolder een witgesterde Blauwborst had gezien! Een mooie afsluiting van een mooie excursie.

Paula Timmerman

pijl links