Nieuwsbrief

Activiteiten

wo apr 25, 2018 @14:30
Plantenwerkgroep 'PQ' Inventarisatie, Wervershoof
zo apr 29, 2018 @10:00
Fotograferen op de Suyderbraeck
za mei 05, 2018 @10:00
Vogelkijkdag Twisk
wo mei 09, 2018
Hemelvaartkamp 2018, Holterberg
wo mei 16, 2018 @14:30
Plantenwerkgroep Inventarisatie Suyderbraeck
za mei 19, 2018 @10:00
Vogelkijkdag Vooroever
za mei 19, 2018 @10:00
Nationale vogelweek
vr mei 25, 2018
Argusvlinder Teldagen
za mei 26, 2018
Argusvlinder Teldagen
zo mei 27, 2018
Argusvlinder Teldagen

Voor het hemelvaartweekend 2013 heeft onze afdeling weer de wierschuur bij Oosterend op Terschelling kunnen bespreken! De wierschuur wordt zo genoemd omdat tot de jaren dertig van de twintigste eeuw gedroogd groot zeegras (Zostera marina), ook wel wier genoemd, in de winter in balen in deze schuur werd opgeslagen. Nu is de wierschuur in gebruik als kampeerboerderij – een prima plek om te verblijven, zo vlak bij het wad!

De eerste aanwijzing dat we naar een dynamisch, veranderend landschap gingen, met vele geulen en zandplaten, was de tijdsduur van de boottocht naar het eiland met de gewone veerdienst – in de jaren '80-'90 duurde de overtocht nog zo'n 1,5 uur en tegenwoordig wel 2 uur!

In de loop van woensdag 8 mei druppelden de 33 deelnemers binnen en zochten een slaapplek in een van de slaapkamers. 's Avonds om 20.00 uur was het tijd voor de officiële start van het kamp met een kop koffie/thee. Ter introductie hield Wendy de Vroome een presentatie over de wording van Terschelling. Interessant was het om te horen hoe dynamisch dit eiland was en nog steeds is. Zo vertelde Wendy dat de Boschplaat in het oosten tot het midden van de 19e eeuw nog een los van Terschelling liggende zandplaat was. Ook de Noordsvaarder in het westen was een zandplaat die pas in 1866 vergroeide met de kern van Terschelling. Wachten is het nu op de uitbreiding van Terschelling met de zandplaat Engelschhoek die weer ten westen van de Noordsvaarder ligt.

Donderdagmorgen 9 mei werden we door Hein Strick (Natuurvereniging Terschelling) rondgeleid in de Noordsvaarder. Hein woont al jaren op Terschelling en heeft een brede kennis van het eiland. Eén van de zaken die hij aan de orde stelde was Het Groene Strand. Wat is nu het Groene Strand? Is dat de grotendeels brakke duinvallei, gelegen waar eerst de geul tussen de Noordsvaarder en het oude Terschelling lag, óf is dat het strand van de Noordsvaarder zelf dat door alg een groene kleur krijgt? Ter demonstratie liet Hein zien dat direct onder het zand op het strand inderdaad een groene laag ligt – en als je nog eventjes dieper gaat kom je op de naar H2S-ruikende (rotte-eieren-geur..) zwarte laag. Over geuren gesproken : Hein liet ons ook ruiken aan de Gaspeldoorn (Ulex europaeus) – kokosgeur! En niet te vergeten: De Harlekijnorchis (Orchis morio) hebben we bewonderd.

P1020643

Donderdagmiddag kon ieder naar believen invullen. Als je langs de wadkant weer terug keerde naar de Wierschuur waren honderden, misschien wel duizenden Rosse grutto's (Limosa lapponica) onderdeel van het panorama! Die Rosse grutto's niet verwarren met "onze" Grutto (Limosa limosa)!

Vrijdag 9 mei waren er twee excursies gepland. Willeke van Gent zou een strandexcursie leiden en Jan Vlaming een wandelexcursie naar het Amelanderduin. Maar .. het waaide en niet zo'n klein beetje! Dus Willeke's excursie werd in tweeën geknipt: Eerst naar het Hoornsebos en daarna naar het strand. Dat bos was leuk : Geen wind én de Keine keverorchis (Listera cordata)! Het strand bij paal 20 was ook leuk zolang je niet iets wilde oprapen ... zo laag stoof het zand toch wel erg ... Maar er is toch nog heel wat geraapt getuige het blad vol vondsten in de wierschuur – werk aan de determinatiewinkel! Noorse hartschelp (Laevicardium crassum), eikapsel van de Wulk (Buccinum undatum) , Zeeklit (Echinocardium cordatum), ... Jan ging samen met 8 enthousiastelingen vanaf paal 20 op pad. Eerst achter de duinenrij. Bij de eerste observatiehut (paal 22) op het duin geklommen om over de vlakte heen te kijken. De Kiekendieven bleven maar Bruin (Circus aeruginosus). Bij paal 25 het duin overgestoken naar het drenkelingenhuisje op het strand. Over het strand verder naar de punt, wind in de rug en toch ook strandvondsten verzamelend (o.a. Tere hartschelp (Acanthocardia paucicostata)), Drieteenstrandlopers (Calidris alba) kijkend. Eenmaal aangekomen bij het einde van Terschelling (paal 29 tegenwoordig – waar is paal 30 gebleven in dit dynamische landschap?) een luwe lunchplek gezocht, kijker bij de hand. Ja, Eider (Somateria mollissima), Grote stern (Sterna sandvicensis), Dwergstern (Sterna albifrons)! Om over het wad, vlak langs het eiland, lopend terug te keren moest er gewacht worden, volgens een bord aldaar, tot 4 uur na hoogwater – en dat hoogwater was net geweest – dus het wad werd het niet - ; o). De binnenduinrand dan! Jas dicht, eventueel muts op en we gingen weer terug. Precies, via de binnenduinrand langs de 5e, 4e 3e, 2e 1e duintjes! Engels gras (Armeria maritima), Braamsluiper (Sylvia curruca), Grasmus (Sylvia communis).

P1020656

Zaterdag 11 mei : Het plan was het eiland rond te fietsen o.l.v. Wendy de Vroome. Maar ... het regende.. Dus werd het plan bijgesteld. Eerst naar het bos – het Formerumerbos nu. Ook daar ontdekten we de Kleine keverorchis (Listera cordata). Bovendien een broedende Lijster (Turdus philomelos) in een Fijnspar (Picea abies) op lager dan ooghoogte! En twee (speel?)hutten. Vervolgens eerst naar de Eilander cranberry presentatie (cranberry of grote veenbes (Vaccinium macrocarpon; synoniem: Oxycoccus macrocarpos) en vandaar naar het wrakkenmuseum, beide in Formerum. Bekend verondersteld is het wrak van het fregat de Lutine met zijn vele goudstaven. Het wrak van de Thasos (vergaan 1895) heeft al heel wat van zijn schatten prijs gegeven en is nu nog steeds een dankbaar object voor duikers! Na het wrakkenmuseum ging ieder zijn eigen weg. Met een klein groepje ontdekten we vlak bij het wrakkenmuseum in een weiland nog een Wulp (Numenius arquata ) én een Regenwulp (Numenius phaeopus). We zagen er ook hoe mannen het wilsterflappen aan het bedrijven waren – met het doel wilsters (Fries voor Goudplevieren (Pluvialis apricaria)) en andere vogels te vangen. Vroeger voor de consumptie tegenwoordig voor het ringen/terugvangen.

Aan het eind van deze zaterdag stond er ook nu weer een heerlijke maaltijd voor ons gereed – net als donderdag en vrijdag een drie-gangen-menu! Met koffie/thee toe!

Ach ja, zondag 12 mei, je begrijpt. Dat was weer opruimen, poetsen, voor sommigen nog even genieten op het eiland en voor iedereen natuurlijk zorgen dat je op tijd bij de boot bent!

Voor een overzicht van waargenomen soorten op allerlei gebied verwijs ik naar de soortenlijsten, in beheer bij Eric de Vroome.

Het was een heerlijk weekend!

Paula Timmerman

pijl_links

Fotoimpressie

001

002

003

004

005

006

008

009

010

011

012

013

 

pijl links